Laillisuus

Säännöt ja ehdot

Ennen näiden kotisivujen käyttämistä pyydämme Sinua lukemaan seuraavat tiedot Colgate-Palmolive AB:n vastuista ja henkilökohtaisten tietojen käsittelystä. Vierailemalla näillä kotisivuilla ja käyttämällä niitä hyväksyt toistaiseksi seuraavat säännöt ja ehdot. Ellet hyväksy niitä, kehotamme Sinua olemaan käyttämättä näitä kotisivuja.

Yleistä

Suomen Colgate-Palmolive AB on laatinut (linkkejä ulkopuolisille kotisivuille lukuun ottamatta) nämä kotisivut ja valvoo niitä. Kotisivut on suunniteltu Suomessa asuvien käyttöön ja käsittelevät muun muassa Colgate-Palmolive AB:n tuotteita ja palveluita, jotka koskevat vain Suomea. Muissa maissa asuvat ohjataan Colgate-Palmolive -konsernin paikallisten yksiköiden kotisivuille. Näiden sääntöjen ja ehtojen sitovuuteen liittyvät kiistat, joita ei pystytä yhteisymmärryksessä selvittämään, ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Voit ladata ja tulostaa kotisivujen sisältämää materiaalia. Tämä on sallittua vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että mainitset näiden kotisivujen kaikki asianmukaiset tiedot tekijänoikeuksista ja muista oikeuksista.

Tekijänoikeus ja oikeudet tavaramerkkiin

Ellei muutoin mainita, sinun on otaksuttava kaikki näillä kotisivuilla näkemäsi ja lukemasi tekijänoikeuksin ja/tai muin immateriaalioikeuksin suojatuksi ja että niiden käytön on tapahduttava näiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Colgate-Palmolive AB ei anna mitään takeita siitä, että kotisivujen sisältämän materiaalin käyttö ei loukkaa Colgate-Palmolive AB:n tai Colgate-Palmolive -konserniin kuulumattomien kolmansien osapuolten oikeuksia. Kotisivujen sisältämät kuvat, teksti, äänet, ohjelmistot ja muu materiaali joko on Colgate-Palmolive AB:n omaisuutta tai niitä käytetään sille myönnetyllä erityisluvalla. Mainitun materiaalin käyttö ei ole sallittua, ellei näissä säännöissä ja ehdoissa ole nimenomaisesti ilmoitettu tällaisen käytön olevan sallittua. Materiaalin kaikki luvaton käyttö voi olla ristiriidassa tekijänoikeuslakiin tai muihin lakeihin nähden.

Kaikki näiden kotisivujen sisältämät tavaramerkit ja logotyypit ovat joko Colgate-Palmolive AB:n omistamia tai niitä käytetään sille myönnetyllä erityisluvalla. Muun muassa näiden tavaramerkkien tai logotyyppien käyttö on ehdottomasti kielletty, ellei siihen ole Colgate-Palmolive AB:n tai kyseisen tuotemerkin tai logotyypin tms. omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.

Kotisivujen sisältö

Näiden kotisivujen sisältö on tarkoitettu yleiseksi kuluttajainformaatioksi ja ne tuodaan saataville ilman minkäänlaista takuuta tai vastuuta.

Colgate-Palmolive AB pyrkii pitämään kotisivujen sisällön mahdollisimman oikeellisena ja ajankohtaisena, mutta ei anna minkäänlaisia takeita sisällön virheettömyydestä ja vanhenemisesta. Colgate-Palmolive AB pidättää lisäksi oikeuden milloin tahansa poistaa, muuttaa tai lisätä kotisivujen sisältöä.

Kotisivujen sisältämiä tietoja ei voi millään tavoin käyttää lääkärin tai muun terveysviranomaisen ohjeita tai hoitoa korvaavana eikä tietoja voida siten käyttää diagnoosin tai hoidon perusteena.

Vastuuvapauslauseke

Näiden kotisivujen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Colgate-Palmolive AB tai muut sivuihin liittyvät yritykset eivät ole vastuussa minkäänlaisista suorista, epäsuorista, tahattomista tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet näiden kotisivujen selaamisesta ja/tai niiden sisällön käyttämisestä.

Sähköposti

Mitään tietoja tai materiaalia, jonka lähetät näille kotisivuille sähköpostitse tai muulla tavoin, ei pidetä luottamuksellisena. Colgate-Palmolive AB pidättää oikeuden käyttää vapaasti kaikenlaista tällaista materiaalia ilman korvausta. Colgate-Palmolive AB pidättää lisäksi oikeuden käyttää vapaasti ilman korvausta kaikkia tällaisten tietojen sisältämiä ideoita, konsepteja, taitoja tai teknisiä ratkaisuja mihin tahansa tarkoitukseen, myös tuotteiden tuotekehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin.

Linkit

Näiden kotisivujen eri osista löydät linkkejä muille kotisivuille, jotka eivät ole Colgate-Palmolive AB:n kontrolloitavissa, mutta voivat liittyä kotisivujemme tiettyihin aihealueisiin. Näiden linkkien yksinomainen tarkoitus on palvella kotisivujen käyttäjiä. Vaikka kotisivuillamme on linkkejä muille kotisivuille, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Colgate-Palmolive AB hyväksyy tai vahvistaa nämä kotisivut tai niiden sisällön tai suosittelee niitä. Colgate-Palmolive AB tai muut sivuihin liittyvät yritykset eivät vastaa tällaisten ulkopuolisten kotisivujen sisällöstä ja/tai mistään vahingoista, joita aiheutuu selailtaessa ja/tai käytettäessä tällaisten kotisivujen sisältöä.

Henkilötiedot

Näillä kotisivuilla kunnioitetaan kävijöiden oikeutta selata niitä nimettömänä. Colgate-Palmolive AB ei kerää kotisivuillaan kävijöiden henkilötietoja, ellei kävijä ole vapaaehtoisesti antanut näitä tietoja. Colgate-Palmolive AB kerää toisinaan esimerkiksi sivuilla käyneille henkilölle tyypillisiä tietoja (esim. nimi, ammatti, osoite, sähköpostiosoite ja tiedustelun laatu) muun muassa kysymysten ja kommenttien yhteydessä, uutiskirjeitä lähetettäessä tai yhteyden ottamiseksi kilpailujen voittajiin. Tällaiset tiedot käsitellään aina muun muassa henkilötietojen käsittelystä annettujen voimassa olevien säännösten mukaisesti ja käytetään ainoastaan kävijöiden kysymyksiin vastaamiseksi eikä niitä luovuteta ilman suostumustasi edelleen muuhun tarkoitukseen Colgate-Palmolive -konsernin ulkopuolelle.

Monien muiden kotisivujen tavoin myös näillä kotisivuilla hyödynnetään niin kutsuttua "cookies" -toimintoa, jonka avulla palvelimemme tallentaa tietyt tiedot kävijän profiilista sekä kotisivujemme käytöstä. Colgate-Palmolive AB ei tässä yhteydessä kerää mitään kävijöiden henkilötietoja tai tietoja käynnistä näillä kotisivuilla. Tallennettuja tietoja käytetään ainoastaan kotisivujemme kehittämiseen käyttäjien hyödyksi.

Lapset ja nuoret

Colgate-Palmolive AB ymmärtää lapsiin ja nuoriin suuntautuvan markkinoinnin edellyttävän erityistä varovaisuutta, mikä koskee myös interaktiivista markkinointia Internetissä. Tarkoituksenamme on noudattaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa markkinointia koskevia sääntöjä, kuten kansainvälisen kauppakamarin ohjeistoa hyvästä mainontatavasta, ja vanhempia kehotetaan olemaan läsnä ja/tai lastensa mukana heidän vieraillessaan näillä kotisivuilla.


Julkaisija:
Colgate-Palmolive AB
Melkonkatu 28 D
00210 Helsinki
Puh. 0800-418 080
www.colgate.fi
kuluttajapalvelu@colpal.com

Produktion:
NASA 3.0
Net2B Consulting GmbH
Magdeburger Str. 17
20457 Hamburg
Deutschland
www.nasa30.com
info@nasa30.com

 

Palmolive Etusivulle ColgatePalmolive.fi  |  Palmolive Sivukartta  |  Kerro kaverille  |  Tietoa meistä  |  Laillisuus/yksityisyys  |  Evästekäytännöt  |  Ota yhteyttä
© Colgate Palmolive
Nourish your natural beauty

You are viewing the Finnish site.