KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA COLGATE-PALMOLIVEN LABORATORIO- JA KLIINISISTÄ TULOKSISTA KOSKIEN HAMMASTAHNAN JA SUUVEDEN VAIKUTUKSIA COVID-19-TAUTIA AIHEUTTAVAAN VIRUKSEEN

Colgate-Palmoliven äskettäin suorittamien tutkimusten mukaan suunhoitotuotteemme saattavat tilapäisesti vähentää COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen määrää suussa. Laboratoriotesteissä havaittiin, että tietynlaiset hammastahnat, suuvedet ja suusuihkeet neutraloivat COVID-19-tautia aiheuttavan SARS-CoV-2-viruksen yli 99-prosenttisesti. COVID-19-positiivisilla potilailla ennen hammashoitotoimenpiteitä suoritetussa kliinisessä testissä havaittiin, että tietyt setyylipyridiinikloridia (CPC) ja sinkkiä, vetyperoksidia tai klooriheksidiiniä sisältävät suuvedet vähensivät viruksen määrää suussa merkittävästi enintään 30 tai 60 minuutin ajaksi suuveden käytön jälkeen. Seuraavassa on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Huomaa, että kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla markkinoilla. Tiedustele tuotteen saatavuutta lähimmältä vähittäiskauppiaalta.

Yleisiä kysymyksiä:

 

1. Mitkä hammastahnat ja suuvedet neutraloivat SARS-CoV-2-viruksen laboratoriotestissä vähintään 99-prosenttisesti?

*Hammastahnat: Colgate Total ja jotkin Meridol-tuotteet.

*Suuvedet ja -suihkeet: 0,075 % CPC:tä sisältävät tuotteet, mukaan lukien useimmat Colgate Total -suusuihketuotteet ja -suuvesituotteet, Colgate Plax, Vedshakti-suihke ja Colgate Zero -suuvesi Myös Meridol-suuvesi, joka ei sisällä CPC:tä, neutraloi viruksen 99-prosenttisesti.

2. Mitkä hammastahnat kliinisen tutkimuksen mukaan merkittävästi vähensivät viruksen määrää suussa enintään 60 minuutiksi?

Peroxyl, PerioGard sekä Colgate Total (muualla kuin Yhdysvalloissa; myydään nimellä Colgate Zero Pohjois-Amerikassa).

3. Voiko viruksen määrän väheneminen suussa suojata COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen saamiselta tai tartuttamiselta?

Jos COVID-19-tautia aiheuttavaa virusta on suussasi, olet jo saanut virustartunnan. Tällä hetkellä ei ole ratkaisevaa näyttöä siitä, että viruksen määrän väheneminen suussa estäisi saamasta tai tartuttamasta virusta. Viruksen määrän väheneminen syljessä saattaa kuitenkin auttaa vähentämään tartuttamisriskiä, sillä virus voi tarttua syljestä puhuessa, laulaessa ja yskiessä.

4. Lieventääkö viruksen määrän väheneminen suussa COVID-19-taudin oireita tai auttaako se toipumaan nopeammin?

Ei ole kliinistä näyttöä siitä, että viruksen määrän väheneminen suussa lieventäisi COVID-19-taudin oireita tai auttaisi toipumaan nopeammin. Monet tekijät vaikuttavat COVID-19-taudin kestoon ja vakavuuteen, muun muassa immuunijärjestelmän vahvuus.

5. Mitä viruksen neutraloinnilla tarkoitetaan?

Viruksen neutraloinnilla tarkoitetaan, että virus on läsnä, mutta se ei enää tartuta eikä pysty lisääntymään.

6. Miten suunhoitotuotteet voivat auttaa viruksen neutraloinnissa?

Tämänhetkiset tiedot viittaavat siihen, että nämä suunhoitotuotteet hajottavat viruksen kuorta. Suojaavan ulkokuoren menettäminen estää virusta tarttumasta soluihin ja tartuttamasta niitä.

7. Kannattaako hampaat harjata tai suuvettä käyttää ennen ulos menemistä tai ihmisten tapaamista?

Suunhoito kuuluu päivittäiseen henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Maskin käyttäminen, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja käsienpesu ovat edelleen tärkeitä virustartuntojen ehkäisemisessä. Tällä hetkellä ei ole ratkaisevaa näyttöä siitä, että hampaiden harjaaminen tai suuveden käyttäminen suojaisi COVID-19-tautia aiheuttavalta virukselta tai sen tartuttamiselta. Viruksen määrän vähentäminen syljessä saattaa kuitenkin auttaa vähentämään tartuttamisriskiä, sillä virus voi tarttua syljestä puhuessa, laulaessa ja yskiessä. Suunnitteilla on lisätutkimuksia sen selvittämiseksi, miten hampaiden harjaaminen ja suuveden käyttö vaikuttavat viruksen määrään suussa. Säännöllinen hampaiden harjaaminen ja huuhtelu turvallisilla ja tehokkailla tuotteilla on kuitenkin ratkaisevaa suun terveyden kannalta.

8. Miten hyvin laboratoriotestit vastaavat sitä, mitä suussa tapahtuu?

Laboratoriotestaus on yksinkertaistettu malli, jonka avulla selvitetään tarkasti kontrolloiduissa olosuhteissa, voivatko Colgaten antimikrobiset koostumukset neutraloida SARS-CoV-2-viruksen. Laboratoriomenetelmä on kansainvälisesti hyväksytty ja tunnustettu viruksen inaktivoinnin arvioinnissa sekä hammastahnan että suuveden osalta. Colgate-Palmolive suorittaa lisää kliinisiä tutkimuksia selvittääkseen, tapahtuuko vastaavanlaista vaikutusta suussa, jotta virusta voitaisiin neutraloida ja sen määrää vähentää.

9. Miten tehokkaita testatut Colgate-Palmoliven tuotteet ovat SARS-CoV-2 virusta vastaan verrattuna Listerineen, Crestiin ja muihin kilpailijoihin?

Emme testanneet kilpailijoiden tuotteiden tehokkuutta.

10. Jos harjaan hampaat tai käytän suuvettä, täytyykö maskia käyttää?

Kyllä. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) suosittelevat kaikille maskin käyttämistä COVID-19-tartuntojen vähentämiseksi. Noudata edelleen ohjeistuksia, jotka auttavat ehkäisemään COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen tarttumista ja leviämistä. Näitä ovat maskin käyttäminen, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja käsienpesu.

11. Vaikuttaako hampaiden harjaaminen tai suuveden käyttö elimistön vasta-aineisiin?

Hampaiden harjaaminen tai suuveden käyttö ei vaikuta elimistön vasta-aineisiin.

 

Hammastahnaan liittyviä kysymyksiä:

 

12. Neutraloivatko kaikki hammastahnat COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen?

Olemme testanneet COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen neutralointia ainoastaan Colgate Total -hammastahnalla ja joillakin Meridol-tuotteilla.

13. Vaikuttaako hampaiden harjaaminen COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen määrään suussa?

Vaikka SARS-CoV-2-laboratoriotestiemme tulokset ovat rohkaisevia, ilman kliinistä tutkimusta emme tiedä, ovatko vaikutukset samat suussa. Kliinisessä ohjelmassamme testataan parhaillaan COVID-19-positiivisia tutkimushenkilöitä sen selvittämiseksi, vähentääkö Colgate Total -hammastahnalla harjaaminen tilapäisesti viruksen määrää suussa.

14. Miten kauan Colgate Total -hammastahnan vaikutus COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen määrään kestää?

Teemme lisätutkimuksia selvittääksemme, tapahtuuko laboratoriotesteissä havaittu viruksen neutraloituminen myös suussa. Kliinisten tutkimustemme tulokset auttavat ymmärtämään, missä määrin viruksen määrä vähenee ja kuinka pitkäksi aikaa.

Suuvesi/suusuihke:

 

15. Mitkä tuotteet sisältävät 0,075 % setyylipyridiinikloridia?

Useimmat Colgate Total -suusuihketuotteet ja -suuvesituotteet, Colgate Plax, Vedshakti-suihke ja Colgate Zero -suuvesi.

16. Vähentävätkö kaikki suuvedet ja suusuihkeet tilapäisesti viruksen määrää suussa?

Testasimme kliinisessä tutkimuksessamme vain Colgate Peroxyliä, Colgate PerioGardia ja Colgate Totalia (muualla kuin Yhdysvalloissa; myydään nimellä Colgate Zero Pohjois-Amerikassa). Tutkimuksessamme ilmeni, että ne vähentävät tilapäisesti viruksen määrää suussa. Emme testanneet muita tuotteita.

17. Toimiiko klooriheksidiini (CHX) 0,12 % ja 0,2 % yhtä hyvin kuin vetyperoksidi?

Laboratoriotutkimuksen tarkoituksena ei ollut vertailla tuotteiden välistä tehokkuutta. Tarkoituksena oli selvittää tuotteiden kykyä neutraloida SARS-CoV-2-virusta.

18. Miten paljon suuveden tai suusuihkeen käyttö vähentää viruksen määrää suussa?

Laboratoriotestit osoittivat, että setyylipyridiinikloridia sisältävät Colgate-suuvedet neutraloivat COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen 99,9-prosenttisesti 30 tai 60 sekunnin kontaktiajassa. Suoritimme alustavan kliinisen tutkimuksen selvittääksemme, väheneekö viruksen määrä tilapäisesti myös suussa tämän neutraloivan vaikutuksen ansiosta. Vahvistimme asian olevan näin. Kliinisessä tutkimuksessamme tutkittiin Colgate Total- (Yhdysvaltain ulkopuolella; myydään nimellä Colgate Zero Pohjois-Amerikassa), Colgate PerioGard- ja Colgate Peroxyl -suuvesiä. Tutkimuksessa havaittiin, että suuveden käyttö ohjeiden mukaisesti vaikuttaa välittömästi ja vähentää viruksen määrää suussa merkittävästi. Viruksen määrä pysyy matalampana enintään 30 ta 60 minuuttia suuveden käytön jälkeen, joskin määrä on pienimmillään välittömästi käytön jälkeen.

19. Suojaako suuveden käyttö COVID-19-taudilta?

Kliinisessä tutkimuksessa havaittiin, että viruksen määrä suussa väheni merkittävästi käytettäessä tiettyjä suuvesiä ja että tämä vaikutus säilyi enintään 30 tai 60 minuuttia suuveden käytön jälkeen. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa näyttöä siitä, että suuveden tai suusuihkeen käyttö suojaisi COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen saamiselta tai tartuttamiselta. Suuveden säännöllinen käyttö on kuitenkin tärkeää suun terveyden kannalta. Hammashoidon ammattilaiset suosittelevat käyttämään suuvettä osana päivittäisiä suunhoitorutiineja.

20. Kannattaako suuvettä käyttää vain kotona vai myös hammaslääkärillä ennen hammashoitotoimenpiteitä, jotta COVID-19-tautia aiheuttavan viruksen määrää voitaisiin vähentää?

Tutkimuksessamme havaittiin, että viruksen määrä väheni eniten välittömästi suuveden käytön jälkeen ja pysyi huomattavasti matalampana enintään 60 minuutin ajan. Suosittelemme käyttämään suuvettä kotona päivittäisten suunhoitorutiinien yhteydessä. Kliinisen tutkimuksemme perusteella suosittelemme käyttämään suuvettä myös juuri ennen hammashoitotoimenpiteitä.

21. Milloin potilaiden kannattaa käyttää suuvettä ennen hammashoitotoimenpiteitä?

Tulosten perusteella potilaiden kannattaa käyttää suuvettä juuri ennen hammashoitotoimenpiteiden aloittamista. Kliinisen tutkimuksen tulosten mukaan viruksen määrä väheni eniten välittömästi suuveden käytön jälkeen. Määrä pysyi huomattavasti pienempänä enintään 60 minuutin ajan suuveden käytön jälkeen. Potilaille voi myös suositella, että suuvettä käytettäisiin alle tuntia ennen hammashoitoon saapumista. Näin voidaan paremmin suojata henkilökuntaa, joka kohtaa potilaita ennen varsinaisia hoitotoimenpiteitä.