Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

 

 

Bayardo Garcia Godoy

DMD, MSc
Vanhempi tekninen apulainen

"Bayardo Garcia Godoy työskentelee tällä hetkellä Colgate-Palmoliven Global Technology Centerissä vanhempana kliinisen tutkimuksen apulaisena suunhoidon globaalien kliinisten tutkimusten parissa. Garcia Godoyn vastuualueisiin kuuluu: tiedonhallintajärjestelmät, protokollien kehittäminen ja manuskriptien kirjoittaminen ja muokkaaminen, konseptien toimivuuden todistavien komponenttien hallinta; ennen markkinoille tuloa tapahtuva ja sen jälkeinen kliininen turvallisuus, ja tehokkuustutkimukset. Hän osallistuu protokollien muokkaamiseen ja lähettämiseen paikallisille ja kansainvälisille bioetiikan komiteoille; värvää potentiaalisia vapaaehtoistyöntekijöitä; hallinnoi perehtyneen suostumuksia; opettaa tutkimukseen osallistuvia protokollan mukaisesti ja hallinnoi tutkimusten tutkimusmateriaaleja, varastointia ja jakelua.

Lisäksi Bayardo johtaa talon omaa kliinistä ohjelmaa, joka on osoittanut olevansa pätevä käytännön kliinisisten tutkimusten, asianmukaisen dokumentoinnin, tuoteturvallisuuden raportoinnin ja haittatapahtumien ilmoittamisen suorittamisessa sekä tarkkojen tutkimuksen salattujen asiakirjojen lähettämisessä tutkimusta tukevalle toimijalle ja viranomaisille. Kaikki tämä tapahtuu hyväksyttyjen tutkimusprotokollien, liittovaltiollisten säännösten ja tukevan toimijan käytäntöjen ja toimenpiteiden mukaisesti."