Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

 

 

BBayardo Garcia-Godoy: Colgaten® hammashoidon asiantuntija

DMD, MSc
Vanhempi tekninen apulainen

Bayardo Garcia Godoy työskentelee Colgate-Palmoliven Global Technology Centerissä vanhempana kliinisen tutkimuksen avustajana suunhoidon globaalien kliinisten tutkimusten parissa. Garcia Godoyn vastuualueisiin kuulluu tiedonhallintajärjestelmät, protokollien kehittäminen ja manuskriptien kirjoittaminen ja muokkaaminen, konseptien toimivuuden todistavien komponenttien hallinta, ennen markinoille tuloa tapahtuva (ja sen jälkeinen) kliininen turvallisuus ja tehokkuustutkimukset. Hän myös osallistuu protokollien muokkaamiseen ja lähettämiseen paikallisille ja kansainvälisille bioetiikan komiteoille, potentiaalisten vapaaehtoistyöntekijöiden värväämiseen, perehtyneen suostumuksen hallintaan, tutkimukseen osallistuvien opettaminen protokollan mukaisesti, sekä tutkimusmateriaalien hallinnointiin, varastointiin ja jakeluun.

Lisäksi Bayardo johtaa sisäistä kliinistä tutkimusohjelmaa, ja on osoittanut olevansa pätevä käytännön kliinisten tutkimusten, asianmukaisen dokumentoinnin, tuoteturvallisuuden raportoinnin ja haittapuolien raportoinnin suorittamisessa sekä tutkimusten salattujen asiakirjojen tarkan lähettämisen tutkimusta tukeville toimitsijoille ja viranomaisille. Kaikki tämä tapahtuu hyväksyttyjen tutkimusprotokollien, liittovaltiollisten säännösten sekä tukevan toimitsijan käytäntöjen ja toimenpiteiden mukaisesti.