Joseph Steele PhD

 

 

Joseph Steele

PhD
Tutkimustieteilijä

Dr. Joseph Steele on fysikaalisten tieteiden varhaistutkimusosaston tutkimustieteilijä. Hän keskittyy biomateriaali- ja edistyneiden toimitustapojen tutkimusryhmissä uusien materiaalien ja toimitusmuotojen käyttöä suun ongelmien hoidon edistämiseksi. Joe on toiminut materiaalisuunnittelussa, lääkkeiden toimituksessa ja uusivassa lääketieteessä, ja ne tuovat uuden näkökulman fysikaalisen tieteen tutkimukseen Colgatella. Josephilla on BSc- ja MSc-tutkinnot kemiallisesta suunnittelusta Kanadan Queen’s Universitystä ja materiaalisuunnittelun PhD-tutkinto Ison-Britannian Imperial College Londonista. Ennen aloittamista Colgatella vuonna 2018 Joseph teki tohtorintutkinnon jälkeen töitä New Jersey Center for Biomaterialsissa materiaalien 3D-tulostusta ja materiaalien biotulosteita ja auttoi perustamaan Ruotsin Karolinska Instituten biomateriaalien ja uusivan lääketieteen tutkimusosaston. Joseph on kirjoittanut yli 20 kollegoiden arvostelemaa tieteisartikkelia materiaalitieteiden saralla. Juhlistaakseen PhD-tutkintonsa valmiiksi saamista vuonna 2015 Joseph perusti vuosittaisen apurahaston kotikaupungissaan edistääkseen teknistieteellisten alojen opintoja.